Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2013

Play fullscreen
Reposted byblankaoutofmyheadpuhinkapijanapowietrzemnables

December 23 2012

    W miarę zbliżania się prędkości ciała do prędkości światła jego masa rośnie coraz szybciej, a zatem coraz więcej energii potrzeba do jego dalszego rozpędzania.
   Zgodnie z teorią względności nie można osiągnąć prędkości światła, ponieważ masa stałaby się wtedy nieskończona, a z zasady równoważności masy i energii wynika, że wymagałoby to nieskończonej ilości energii.
   Z tego powodu wszystkie normalne ciała są skazane na poruszanie się z prędkościami mniejszymi od prędkości światła.
— "Jeszcze krótsza historia czasu" S.Hawking
Reposted fromShinzoGekai ShinzoGekai

November 25 2012

Próbne matury z Operonu za nami...
Jakie wrażenia?

November 20 2012

Od dziś grupa ma kolejnego administratora, któremu przekazujemy pałeczkę - @alexxandra - powodzenia! ;)

November 18 2012

Tegoroczni maturzyści też potrzebują wsparcia
Reposted bylionheart lionheart

November 13 2012

Na wykładzie z filozofii:

http://9.asset.soup.io/asset/3866/1193_278e_480.gif
Reposted fromatranta atranta

November 05 2012

Będę / Jestem Hermioną, kurwa!
— szlachetne i ambitne postanowienie na studiach marzeń.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli

September 18 2012

Co za cudowne uczucie, zacząć wakacje wiosną, a zakończyć je jesienią.
— Maturzyści pozdrawiają z wakacji :)
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli

September 12 2012

sto siedemdziesiąt dwa tematy maturalne, a ja, kurwa, nie widzę tu nic dla siebie. zupełne NIC!!
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve

August 25 2012

@matura2012HaHa
Zostawimy tę grupę w spadku tegorocznym maturzystom? 2012 w adresie będzie naszym dziedzictwem :D

August 24 2012

3417 7046 500
Reposted frombrianmay brianmay

August 19 2012

Pytanko. Zdjęcie do tej legitymacji na UAM na stronie. Jak to zrobić... ktoś wytłumaczy? XD

August 16 2012

a może ktoś do Rzeszowa na UR ? :)

July 16 2012

Czy jest tutaj ktoś z Białegostoku? kto wybiera się na UwB, na wydział prawa? C:

July 15 2012

A ktoś wybiera się na studia do Poznania? na UAM? A najlepiej na chemie? <3 

July 12 2012

School? College? Getting a Job? Plans for Future?
Reposted fromoll oll viaakrew akrew

July 10 2012

July 02 2012

3781 6669 500
WRITE WOS THEY SAID, IT WILL BE EASY THEY SAID
ja pierdolę
Reposted fromcaraseen caraseen
3835 9e68 500
Pozdrowienia dla tych, co zdawali WoS rozszerzony w 2012roku 
Reposted fromcaraseen caraseen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl